Kuvio tutkimusarkiston käyttöehdot


1 Yleistä

Kuvio tutkimusarkisto on verkko-palvelu, jonka kautta verkkoon on jaettu aineistoa kirkkoarkkitehtuurista ja -taiteesta. Aineiston www-materiaali on vapaasti käytettävissä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Kuvien laatutaso on erityisesti Kuvion pääaineiston osalta korkea ja www-liittymä sisältää monipuoliset hakumahdollisuudet. Yksittäisten hakujen lisäksi on mahdollista suorittaa teemahakuja.

Suurempiresoluutioisia kuvia voi tilata hinnaston mukaan.

2 Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet

Kuvio tutkimusarkiston sisältö on tekijänoikeukslain alaista, määrätyin ehdoin osaksi tekijänoikeudesta vapaata . Osa Kuvio tutkimusarkiston tietokannoista sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Valokuvaajan nimi tulee mainita kuvan yhteydessä. Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella Kuvio kuvio-info@helsinki.fi.

3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

4 Palveluntuottajien vastuu

Palveluntuottajat eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottajat eivät myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntuottajat eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

5 Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisesta tietojen häviämisestä päivitysten tai sisällönmuutosten yhteydessä. Palveluntuottajalla on oikeus lakkauttaa palvelu.

Sulje ikkuna