Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: KUVIO kuva-arkisto

2. Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arto Kuorikoski
Sähköposti arto.kuorikoski ( at ) helsinki.fi

3. Rekisterin nimi

KUVIO tutkimusarkiston käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuvio tutkimusarkisto kerää henkilötietoja niiltä, jotka haluavat lähettää kuvia KUVIO tutkimusarkistoon ja niiltä jotka haluavat käyttää sähköisiä kuvakokoelmia, joita kutsutaan kuvakoreiksi. Kuvien lähettäjä halutaan tunnistaa kuvien käyttöoikeuksien toteamiseksi. Kuvakorin toteuttaminen vaatii käyttäjän tunnistautumisen. Kuvakorien sisältöä voidaan käyttää tilastollisin menetelmin palvelun kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan käyttäjien rekisteröityessä järjestelmän käyttäjäksi ja rekisteröityjen käyttäjien höydyntäessä palvelua.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

KUVIO tutkimusarkisto ei luovuta tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan KUVIO tutkimusarkiston työtekijöillä on oikeus käyttää käyttäjärekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Manuaalisesti ei kerätä eikä säilytetä mitään tietoja. Järjestelmä on suojattu salasanalla ja teknisin keinoin.

Sulje ikkuna