Lohjan kirkko - seinämaalaukset


Holvivälissä on kuvattuna Pyhä Kristoforos, jättiläiskokoinen sotilas. Hän päätyi erinäisten vaiheiden jälkeen palvelemaan Kristusta kantamalla matkustajia virran yli. Kerran pieni kannettava osoittautui itse Kristukseksi. Virran rannalla on erakko, joka oli kehottanut Kristoforosta palvelutyöhön.