Perivleptos-kirkon maalaukset


11. Profeetta Sefanja.