Perivleptos-kirkon maalaukset


12. Profeetta Miika.