Perivleptos-kirkon maalaukset


13. Profeetta Jesaja.