Perivleptos-kirkon maalaukset


16. Evankelista Luukas.