Perivleptos-kirkon maalaukset


17. Evankelista Johannes Teologi.