Perivleptos-kirkon maalaukset


20. Herran enkeli.