Perivleptos-kirkon maalaukset


24. Kristuksen kaste.