Perivleptos-kirkon maalaukset


25. Kristuksen kirkastuminen.