Perivleptos-kirkon maalaukset


26. Lasaruksen herättäminen.