Perivleptos-kirkon maalaukset


27. Jerusalemiin ratsastus.