Perivleptos-kirkon maalaukset


28. Kristus ristillä.