Perivleptos-kirkon maalaukset


31. Taivaaseen meneminen / itäinen ristiholvi ylhäällä.