Perivleptos-kirkon maalaukset


32. Pyhän Hengen vuodattaminen (pohjoisosa).