Perivleptos-kirkon maalaukset


37. Basileios Suuri.