Perivleptos-kirkon maalaukset


80. Kristuksen pilkka.