Perivleptos-kirkon maalaukset


81. Kristus kantaa ristiä.