Perivleptos-kirkon maalaukset


83. Kristus nousee itse ristille ja sotamiehet heittävät arpaa hänen ihokkaastaan.