Perivleptos-kirkon maalaukset


84. Kristuksen hautaus.