Perivleptos-kirkon maalaukset


85. Kristuksen ristiltä alasottaminen.