Perivleptos-kirkon maalaukset


87. Kristus ilmestyy Tuomaalle.