Perivleptos-kirkon maalaukset


101. Halvatun parantaminen.