Perivleptos-kirkon maalaukset


112. Marian temppeliinkäynti.