Perivleptos-kirkon maalaukset


114. Sakarias antaa Marian Joosefille.