Perivleptos-kirkon maalaukset


115. Esi-ilmoitus kaivolla.