Perivleptos-kirkon maalaukset


124. Apostolit Marian tyhjällä haudalla.