Perivleptos-kirkon maalaukset


139. Paavali Tunnustaja.