Perivleptos-kirkon maalaukset


148. Kuvio ja ovi.