Perivleptos-kirkon maalaukset


Kuva tuhoutunut (Mikael).