Perivleptos-kirkon maalaukset


Liiton arkun asettaminen temppeliin.