Perivleptos-kirkon maalaukset


Jaakobin tikapuut ja Jaakobin paini enkelin kanssa.