Perivleptos-kirkon maalaukset


Profeetta Avakum (Habakuk.