Perivleptos-kirkon maalaukset


Viisaus on talonsa rakentanut.