Perivleptos-kirkon maalaukset


14. evankelista Matteus