Perivleptos-kirkon maalaukset


22. Kristuksen syntymä Ylhäällä risti