Perivleptos-kirkon maalaukset


23. Kristuksen temppeliintuominen