Perivleptos-kirkon maalaukset


31. Taivaaseen meneminen / itäinen ristiholvi ylhäällä. keskellä, alttarin yläpuolella