Perivleptos-kirkon maalaukset


34. Apostolien ehtoollinen.