Perivleptos-kirkon maalaukset


42. Kirillos Aleksandrialainen.