Perivleptos-kirkon maalaukset


74. Kristus pesee opetuslasten jalat