Perivleptos-kirkon maalaukset


75. Kristus rukoilee Getsemanessa