Perivleptos-kirkon maalaukset


77. Kristus ylipappien edessä