Perivleptos-kirkon maalaukset


79. Kristus Pilatuksen tuomittavana