Perivleptos-kirkon maalaukset


88. Kristus puhdistaa temppelin (Matt. 21: 12 – 17.