Perivleptos-kirkon maalaukset


92. Veroraha (Matt. 22: 15 – 22.