Perivleptos-kirkon maalaukset


110. Marian näytetään papeille