Perivleptos-kirkon maalaukset


111. Marian seitsemän askelta