Perivleptos-kirkon maalaukset


120. Maria rukoilee Getsemanessa